Tanken bak disse filmene

Tanken bak disse filmene

I en verden som endrer seg raskt ser vi et stort behov for at vi som kristne ledere og fellesskap kommer sterkere på banen for å formidle en bedre historie om sex enn den som fortelles rundt oss i ulike kanaler i samfunnet. Denne historien har ofte et dobbelt budskap:...
Innhold og bruk av filmene

Innhold og bruk av filmene

Serien består av seks videofilmer: Disippelskap En bedre historie (seksualitet/ekteskap/singelliv) Kjønn og identitet Homofilt samliv Porno Grenseoverskridende adferd Hver film har en innledning som består av en intro som setter temaet i en samfunnsmessig/historisk...
Ressursheftets oppbygning

Ressursheftets oppbygning

Innholdet er knyttet tematisk til hver video, etter følgende struktur: Oversiktsark over innholdet i undervisningen  Oversiktsarket er et kort sammendrag av undervisningen. Det kan deles ut etter at gruppa har sett videofilmen, eller den kan deles ut til slutt...
Tilskudd fra K-Stud

Tilskudd fra K-Stud

Takk til Kristelig Studieforbund (K-Stud) for Pedagogiske Utviklingsmidler (PU) til å utvikle filmene og ressursheftet. Opplegget knyttet til disse filmene er også godkjent til å kunne få studiestøtte. Vi vil oppfordre alle grupper og lag som bruker filmene, til å...