Vilkår og betingelser

Disse filmene er kopibeskyttet. De kan lastes ned gratis og fritt vises i små eller store fellesskap. Det er ikke tillatt å endre innholdet i videoene, redigere dem eller kopiere dem til andre. Ressursheftet kan fritt kopieres opp og deles ut.