31. aug. 2023

Tanken bak disse filmene

I en verden som endrer seg raskt ser vi et stort behov for at vi som kristne ledere og fellesskap kommer sterkere på banen for å formidle en bedre historie om sex enn den som fortelles rundt oss i ulike kanaler i samfunnet. Denne historien har ofte et dobbelt budskap: På den ene siden: «dine seksuelle følelser er det aller viktigste ved deg og er din dypeste identitet». På den andre siden: «sex er «no big deal», du kan ligge med hvem du vil, når du vil, bare dere er enige om det».  

Vi tror på en bedre historie, en historie som er basert på den bibelske visjonen for seksualitet og det livet Skaperen har designet oss for. 

Målgruppa for filmene er først og fremst ungdomsledere i 20-30 års alderen. Målet er at ungdomsledere skal bli inspirert til å gjøre den bibelske fortellingen om seksualitet til sin egen, og utvikle verktøy til å kunne samtale med ungdommene sine om seksualitet på en frimodig, trygg og klok måte.  Filmene er også svært aktuelle i voksne aldersgrupper, da disse spørsmålene berører alle. Vi anbefaler f.eks. at filmene kan vises på temakvelder i menigheter.  Filmene kan vises som en serie filmer, eller en kan velge å bare se en eller to av dem.

Det er imidlertid ikke tilfeldig at vi starter serien med en film om disippelskap. Disippelskap er utgangspunktet vårt. Vårt kall som kristne er å leve nær Jesus og følge ham. Han er skatten i våre liv, den perlen det er verdt å selge alt annet for å få. Bud og regler har ingen kraft til å hjelpe oss til å leve et nytt liv. Det har bare Jesu grensesprengende og altomfattende nåde. Vi tror at Jesu radikale kjærlighet og omsorg bærer oss gjennom alt, uansett hva slags livshistorie vi har og hva slags utfordringer vi strever med. Om vi snubler og faller, er hans nåde alltid der for å løfte oss opp igjen. Et liv sammen med Jesus er et liv i ekte glede. Det er ikke et liv uten kostnad, men et liv i fellesskap med den Gud som bærer gjennom alt og som er nær, enten vi står med løftende hender eller ligger knust i støvet. 

I dag er tematikk knyttet til seksualitet og samliv nesten blitt tabubelagt i mange kristne miljøer som står for en klassisk bibelsk forståelse av ekteskapet. Dette tabuet ønsker vi å bryte ved å legge til rette for viktige samtaler gjennom disse videofilmene.  

Relaterte innlegg