31. aug. 2023

Innhold og bruk av filmene

Serien består av seks videofilmer:

  1. Disippelskap
  2. En bedre historie (seksualitet/ekteskap/singelliv)
  3. Kjønn og identitet
  4. Homofilt samliv
  5. Porno
  6. Grenseoverskridende adferd

Hver film har en innledning som består av en intro som setter temaet i en samfunnsmessig/historisk kontekst eller stiller noen viktige spørsmål i relasjon til temaet. Hoveddelen består av en bibelsk undervisningsdel. Så kommer et ærlig vitnesbyrd fra et menneske som sier noe om hvordan de selv har erfart dette temaet i eget liv og hva det betyr for dem å følge Jesus på dette området av livet. En kort avslutning knytter trådene sammen.

Hver film er en tematisk helhet og de kan ses uavhengig av hverandre. Det er laget et forslag til samtalespørsmål som en kan ta utgangspunkt i for gruppesamtaler etter framvisningen.

Relaterte innlegg