Tanken bak disse filmene

Tanken bak disse filmene

I en verden som endrer seg raskt ser vi et stort behov for at vi som kristne ledere og fellesskap kommer sterkere på banen for å formidle en bedre historie om sex enn den som fortelles rundt oss i ulike kanaler i samfunnet. Denne historien har ofte et dobbelt budskap: På den ene siden: «dine...

Innhold og bruk av filmene

Innhold og bruk av filmene

Serien består av seks videofilmer: Disippelskap En bedre historie (seksualitet/ekteskap/singelliv) Kjønn og identitet Homofilt samliv Porno Grenseoverskridende adferd Hver film har en innledning som består av en intro som setter temaet i en samfunnsmessig/historisk kontekst eller stiller noen...

Ressursheftets oppbygning

Ressursheftets oppbygning

Innholdet er knyttet tematisk til hver video, etter følgende struktur: Oversiktsark over innholdet i undervisningen  Oversiktsarket er et kort sammendrag av undervisningen. Det kan deles ut etter at gruppa har sett videofilmen, eller den kan deles ut til slutt slik at deltakerne får den med...

Tilskudd fra K-Stud

Tilskudd fra K-Stud

Takk til Kristelig Studieforbund (K-Stud) for Pedagogiske Utviklingsmidler (PU) til å utvikle filmene og ressursheftet. Opplegget knyttet til disse filmene er også godkjent til å kunne få studiestøtte. Vi vil oppfordre alle grupper og lag som bruker filmene, til å søke om studiestøtte til...