31. aug. 2023

Ressursheftets oppbygning

Innholdet er knyttet tematisk til hver video, etter følgende struktur:

 • Oversiktsark over innholdet i undervisningen  
  Oversiktsarket er et kort sammendrag av undervisningen. Det kan deles ut etter at gruppa har sett videofilmen, eller den kan deles ut til slutt slik at deltakerne får den med hjem som en oppsummering. Hvis en ikke ønsker å dele den ut, kan en evt. henvise til nettstedet hvor deltakerne kan laste den ned selv.
 • Forslag til samtalespørsmål
  Det er laget forslag til samtalespørsmål til hver episode, som de som leder kvelden kan velge blant. Mest sannsynlig blir det ikke tid til å gå gjennom alle spørsmålene. En må velge ut fra hva en tenker er gruppas behov, modenhet, alder og hva de er opptatt av og evt. bruke egne spørsmål.

Til slutt står det et bibelspørsmål. Grunnen til det, er at vi ønsker å lede blikket hen på et bibelsk aspekt knyttet til temaet. Hvis det ikke er tid til å la gruppa samtale om bibelspørsmålet, går det an å lese bibelavsnittet som en avslutning og en tankestrek til slutt, sammen med eventuelt den formulerte bønnen.

 • Aktuelle problemstillinger som kan komme opp
  Her har vi satt ord på noen aktuelle problemstillinger som kan dukke opp i løpet av kvelden, og gitt noen momenter til disse, slik at den som leder samlingen kan være litt ekstra forberedt. Poenget er ikke alltid å gi alle svar, men det kan være en trygghet å være godt forberedt.  
 • Fordypningsstoff for spesielt interesserte
  Dette kan være knyttet til bibelstoff, apologetikk, sjelesorg eller stoff som spesielt angår fellesskap/menigheter. Dette er laget for de som ønsker å gå dypere inn i temaet.
 • Andre ressurser: nettsteder, bøker etc.
  Det finnes en rekke nettressurser og bøker til alle disse temaene, som vi ønsker å informere om, og som de som leder kvelden kan henvise til. 

Relaterte innlegg